Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.

1. Методи розвитку витривалості. Загальна та спеціальна витривалість. Поняття об’єму та інтенсивності.

2. Паралельний та послідовний розвиток аеробної та анаеробної працездатності.

3. Розвиток сили. Сила та її прояв в різних видах легкої атлетики. Фізіологічний механізм прояву сили. Методи розвитку сили. Максимальна та відносна сила. Побудова уроку силової направленості. Тести для виявлення рівня сили.

4. Розвиток швидкості, її прояв в різних видах легкої атлетики, фізіологічні основи прояву швидкості. Швидкісно-силові якості та методика їх розвитку. Тести для виявлення рівня розвитку швидкості.

5. Розвиток витривалості. Витривалість та її прояв в легкоатлетів, фізіологічні основи прояву витривалості. Методи розвитку в легкоатлетів різних спеціалізацій. Тести для виявлення витривалості.

6. Розвиток гнучкості.. Гнучкість Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. і її прояв у легкоатлетів. Методи розвитку гнучкості. Значення рівня розвитку гнучкості для технічного вдосконалення. Місце вправ на гнучкість в тренувальному занятті.

7. Розвиток спритності. спритність і її прояв у легкоатлетів. Координація рухів. Методи розвитку спритності. Місце вправ на спритність в тренувальному занятті. Тести для виявлення рівня розвитку спритності.

Рекомендована література

 1. Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП – 2009)

2. Керівництво з фізичної підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України (2001 р.)

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, Київ, 1993.
 2. Закон України “Про освіту” Київ, 1992.
 3. Правила змагань з легкої атлетики. 2001р.
 4. Кордочко Р.В. Легка атлетика: [навч.посібник] / Р.В. Кордочко, В Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів..Д. Поліщук. –– К.: Вища шк., 1994. –– 125 с.
 5. Легкая атлетика и методика преподавания: [учебн. для ин-тов физкультуры / под ред. О.В. Колодия, Е.М. Летковского, В.В. Ухова]. –– М.: ФиС, 1985. –– 236 с.
 6. Коробченко В.В. Легка атлетика : [навч.посібник] / Коробченко В.В.–– К.: Вища шк., 1977. ––216 с.
 7. Легкая атлетика: [учеб. для ин-тов физ.культуры /под ред. Озолина Н.Г., Воронкина В.И., Примакова Ю.Н.]. –– Изд. 4-е доп., перераб. –– М.: ФиС, 1985. ––338 с.
 8. Бондарчук А.П. Тренировка легкоатлета / Бондарчук А.П. –– К.: Здоровье, 1986. –– 210с.
 9. Заціорський В.М. Фізичні якості спортсмена / Заціорський В.М. –– М.: ФиС, 1970. –– 134 с.
 10. Синицкий З.П. Легкая атлетика Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. / Синицкий З.П., Озолин Н.Г., Юшко В.Н. –– К.: Здоровья, 1978. –– 256 с.
 11. Тутевич В.В. Теория спортивных метаний / Тутевич В.В. –– М.: ФиС, 1969. –– 116 с.
 12. Набатникова М.М. Специальная выносливость спортсмена / Набатникова М.М. –– М.: ФиС, 1980. 148 с.
 13. Погребняк Л.П. Учись правильно бегать / ПогребнякЛ.П. –– М.: Воениздат, 1983. –– 78с.
 14. Тихонос С. Бег на средние и длинные дистанции и легкая атлетика / Тихонос С. –– М., 1987. –– № 3. –– С. 70-81.
 15. Якимов А. Методы тренировки и легкая атлетика / Якимов А. –– М., 1986. –– № 9 –– С.108–116.

documentamnkqir.html
documentamnkxsz.html
documentamnlfdh.html
documentamnlmnp.html
documentamnltxx.html
Документ Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.