Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості

Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості, масштаб цін, засіб нагромадження, засіб обігу, засіб платежу, монета, паперові гроші, вексель, банкнота, чек, кредитна картка, електронні гроші, грошова маса, закони грошового обігу, модель Фішера, грошовий агрегат, грошова система, типи грошових систем, конвертованість грошей, золотий монометалізм, біметалізм.

План семінарського заняття

1. Виникнення грошей. Суть і функції грошей.

2. Форми грошей.

3. Теорія грошового обігу.

4. Грошова система, її еволюція.

Завдання для самостійної роботи

А) тести:

1. Основна задача монетарної політики полягає у:

забезпеченні повної зайнятості населення;

забезпеченні стабільності цін;

забезпеченні зростання ВВП,

усе вище зазначене.

2. Новий автомобіль коштує 5000 у.о. Яку функцію в даному прикладі ви­конують гроші:

a) засобу платежу Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості;

b) засобу обігу;

c) міри вартості;

d) засобу нагромадження.

3. Пропозицію грошей здійснюють:

підприємства та населення;

держава через комерційні банки;

держава через центральний банк країни;

усі відповіді не вірні.

4. В якому з наведених прикладів гроші виконують функцію засобу платежу:

a) родина купує новий будинок;

b) родина відкриває розрахунковий рахунок у банку;

c) члени родини отримують заробітну плату;

d) родина відкладає гроші.

5. В якому з прикладів гроші виконують функцію засобу обігу:

особа купує продукти харчування;

пенсіонер отримує пенсію;

особа сплачує орендну плату за квартиру;

особа повертає банку позику.

6. Операційний попит на гроші залежить від:

стану економіки та обсягу здійснюваних операцій Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості;

величини національного доходу;

відсоткової ставки;

величини ВНП.

7. Біметалізм - це:

a) система, де роль загального еквівалента виконує золото;

b) система, де роль загального еквівалента виконують благородні метали – золото та срібло;

c) система, де роль загального еквівалента виконує срібло;

d) усі відповіді не вірні.

Б) задачі:

1. Визначити: а) обсяг виробництва в країні по роках, б) якою була його динаміка:

- у другому році порівняно з першим;

- у третьому році порівняно з другим, якщо:

Рік Грошова маса, млн. грн. Швидкість обігу грошей, кількість оборотів за рік
6,0
6,2
6,5

2. Розрахувати кількість грошей, необхідних для нормального розвитку товарно-грошових відносин, якщо сума цін реалізованих за рік Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості товарів становить 900 млрд. грн., з них на 200 млрд. грн. продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі, по яких настав строк оплати за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд.грн., взємопогашені платежі – 50 млрд. грн. Гроші роблять в середньому 8 оборотів за рік.

3. Визначте М0, М1, М2, М3, якщо в Україні у 2004 році:

- готівка 31318 млн. грн.
- строкові депозити 38184 млн. грн.
- кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті 18150 млн. грн.
- кошти клієнтів за трастовими операціями банків 643 млн. грн.

В) питання для самоконтролю:

1. 1 Які основні функції грошей в ринковій економіці?2. Що таке масштаб цін?

3. Як визначається купівельна спроможність валюти Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості?

4. В чому різниця між чеком та банкнотою?

5. Дайте визначення поняттю «електронні гроші»?

6. Як розрахувати кількість грошей, необхідних для обігу?

7. Що визначають грошові агрегати? Які грошові агрегати використовуються в нашій країні?

8. До складу якого грошового агрегату включаються депозити?

Г) питання для дискусії:

1. Грошова реформа: теорія та практика. Грошова реформа в Україні.

2. Роль держави у встановленні рівноваги на грошовому ринку.


documentamnjfjd.html
documentamnjmtl.html
documentamnjudt.html
documentamnkbob.html
documentamnkiyj.html
Документ Основні категорії і поняття. Гроші, функції грошей, грошовий загальний еквівалент, міра вартості