Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця

Задача 1

З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця, згідно санкції статті, засуджено до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією майна, яке є його власністю. Серед майна був жилий будинок у сільській місцевості.

Дайте кримінальну-правову характеристику рішенню суду.

Задача 2

Колесника, що працював заступником декана одного з факультетів медичного інституту, визнано винним у одержанні хабара, вчиненому повторно. За ч.2 ст.368 КК України його засуджено до позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виховними функціями, на строк 3 роки, позбавлено звання капітана медичної служби запасу, вченого звання доцента та наукового ступеня кандидата медичних Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця наук.

Дайте оцінку рішення суду.

Список рекомендованих джерел:

1. Бурдін В. Правова природа примусових заходів виховного характеру за Кримінальним кодексом України /'/ Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2000. - Вип. 2 (13). - с 178 - 184.

2. Бурдін В.М. Окремі питания застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх злочинців //Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвеції про захист прав людини та основних свобод). Тези наукових доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції молодих учених / За ред. проф. М. І. Понова. - X.: Національна юридична академія України, 2000. - с 157-160.

3. Гізшнук С.В. Забезпечення основних прав та свобод неповнолітніх при за­стосуванні примусових заходів виховного характеру Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця // Питання бороть­би зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 8. - с 37 - 40.

4. Ковітіді О. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. -2004. - № 3. - с 96 - 100.

5. Ковітіді О.Ф. Щодо питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. Збір­ник наукових праць. - 2004. - Вип. 8. - с 41 - 43.

6. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосу­ванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру // Право України. - 1999. - № 10. - с 29 - ЗО.

7. Лемешко ОМ. Деякі особливості звільнення від кримінальної відпо­відальності неповнолітніх осіб за чинним кримінальним законодавством // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. -2004. - Вип. 8. - с 44 - 46.

8. Палюх Л.М. Деякі питання щодо підстав та умов Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця застосування при­мусових заходів виховного характеру за кримінальним судочинством України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодав­ства України. - 2004. - Вип. XII/ - с. 199 - 205.

9. Палюх Л.М. Інститут застосування примусових заходів виховного ха­рактеру у світлі міжнародно-правових актів та основних тенденцій ювенальної юстиції // Науковий вісник Львівського юридичного ін­ституту. Серія юридична. - 2005. - Вип. 3. - с 71 - 82.

10. Смирнов А.А. Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) // Право і безпека. - 2004 - № 3'2. - с. 112 - 115.

11. Ямкова О.О. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми держави і права. - 2002. -Вип. 15. - с 85 - 92.

12. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 20 с

Тема №68 «Характеристика видів покарань, що застосовуються до неповнолітніх».


documentamnupfl.html
documentamnuwpt.html
documentamnveab.html
documentamnvlkj.html
documentamnvsur.html
Документ Практична частина. З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця